När du eller ditt företag kontaktar oss erbjuder vi en kortare konsultation utan kostnad för att se hur vi på bästa sätt kan biträda dig i saken. *

Därefter tecknar vi ett uppdragsavtal där prissättningen och betalningsvillkoren bestäms.

Om ditt ärende kan ersättas genom rättsskyddsförsäkring, eller om du är berättigad till rättshjälp, hjälper vi dig självklart med att upprätta erforderliga ansökningshandlingar.
 
* Vi förbehåller oss dock rätten att avböja ärenden utan att erbjuda konsultation, t.ex. på grund av tidsbrist eller att det föreligger någon jävssituation eller att ärendet rör ett rättsområde som byrån inte behärskar. Den kostnadsfria konsultationen omfattar aldrig upprättande av handlingar eller förande av talan.

Exempel på ärenden vi åtar oss:

Tvister
        
•fordran
          •skadestånd
          •entreprenad
          •avtal

Familjerätt
          •testamente
          •bouppteckning
          •arvskifte
          •bodelning
          •gåvobrev
          •äktenskapsförord/samboavtal

Fastighetsrätt
          •köpekontrakt/gåvobrev
          •fel i fastighet
          •bygglov, detaljplan, strandskydd
          •nyttjanderätter såsom servitut, hyra och arrende,
          •lantmäteriförrättningar såsom avstyckning och klyvning
          •vattenverksamhet och andra miljöbalksärenden
 

 

 

Jäts Juridiska Byrå AB

Kontakt

Tel: 070-227 24 76

info@jats.se